Skip to main content

Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige. Helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 september 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska vetenskapssocietetens vägnar

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)